Vznícení Nodfyru - Redlohledání

Jedna z častých otázek směřující k Expedici Paladran zní v mnoha obměnách - Proč se s tím tak pářou?!? … No samozřejmě, protože je to baví !!! A vo vo vo tom to je. Díky vlastní povaze projektu, neexistenci nějakých veřejných očekávání a tlaků, je tak dostatek prostoru k bádání, hledání a celkovému obohacování členů výzkumného teamu. Dalším důkazem rozkošatěle multimediálních souvislostí (které logicky zabírají spoustu a ještě víc času) je Wasteland suite, pokus o interakci zdánlivě zcela odlišných prvků, které se však při pozornějším ohledání, začínají interesantně prolínat, doplňovat a kooperovat.

Prostřední část - Krozrúd Bibza, alegorická "guitar battle" se nechala dozrát také skrze prsty mnoha různých kytaristů (viz. subprojekt Krozrúd kontest - ukazující jejich rozdílné přístupy k jednomu tématu) a aby zapadlo i poslední kolečko rafinované mnohovrstevnaté kompozice, výsledek potřeboval podtrhnout akcí výrazného zástupce "valašské kytary". Těch není mnoho, spíše naopak, ale jednoznačnou superstar je Vlasta Redl ("O něm málokdo ví, jak úžasný je to kytarista." - rozhovor s Michalem Pavlíčkem). S jeho požehnáním byl využit i jeden kultovně charakterizující motiv. Po desítkách pracovních verzí krozrúdná podoba postupně vykrystalizovala a Přišel čas k další fázi, tentokrát zvukové.

Po rozboru nahrávek, mnoha pokusech (jeden z nich (0,9 MB), zkoumání technického vybavení (další z mnoha (0,7 MB) i samotné techniky (redljam, konzultacích s účastníkem konkurzu do KDJ (Inspirace (0,6 MB) více na webu skupiny z horni dolni...), bylo vytvořeno přechodné stadium, které je možno zaslechnout na bandzone.cz. Taková dobrodružná výprava k pramenům hudby je sama největší odměnou pro členy expedice, protože i cesta může být cíl ;o)

Koutek pro zvídavé hlavy - Ohlasy písní vailašských znící ve Wasteland suite jsou:

a) záměrné
b) souměrné
c) rozměrné
d) čistě náhodné
e) sprostá vykrádačka

A mo(u)dří už vědí…

Svoje odpovědi i případné další ohlasy posílejte na adresu: Česká TV, Jindřišská 16, Praha 1, 111 50, heslo HipHapHop